اطلاع رسانی درموردساخت وخرید کوره های صنعتی تولید زغال لیمو وکبابی

سه شنبه 7 فروردين 1397
15:28
زغال مرکزی

زغال مرکزی 09104513233:

باسلام....

دوستان عزیز از اینکه وقت گذاشته و مطالب این حقیررا

میخوانیدمتشکرم،بنده حدود۱۵سال است که درزمینه تولیدوفروش زغال لیمو فعالیت میکنم،وحدود۶سال است که درکل کشور آموزش تولیدزغال لاخولی یاهمان سنتی جهرم راآموزش میدهم،دوستان بدون شک بنده اولین نفری بودم که این روش راآموزش میدادم ومیدهم،البته با

تغییرات اساسی که دراین روش داده بودم.

دوستان روش سنتی تاوقتی که چوب مرکبات زیرقیمت۶۰۰بودسودخوبئ داشت ولی متاسفانه بعدازبالارفتن بی حدچوب این روش دیگر سودی نداشت که بنده ناگزیربه سمت

ساخت و طراحی کوره صنعتی کشیده شدم البته دراین۱۵سال چندین کوره هم ساخته ودرحال بررسی تمام کوره های موجوددرخارج کشورنیزبودم،به والله قسم دوسه سال پیش اصلا

کسی به عنوان کوره سازوجودنداشت که الان من نمی دونم از کجا اینقدر کوره ساززیادشده،دوستان دلیل این همه

پرحرفی آین است که دراین مدت افراد زیادی بامن تماس گرفتند که

بعد ازخریدکوره بیچاره شده وواقعابه خاک سیاه نشسته اندو دلیل همه این بدبختیهاهم تمام از این کوره های ناکارامداست،ازاین

روکسانی که جدیداتصمیم به راه

اندازی کارگاه وخریدکوره گرفته اند عاجزانه تمنامیکنم،درانتخاب

کوره وسابقه شرکت سازنده حتما

حتما حتما تحقیق کنید،تاخدایی

ناکرده شماهم جزع افرادضررکرده

دراین شغل نباشید،وتنهاکاری که از

دست من برخواهدامددادن مشاوره

رایگان به همه عزیزان است،انشالا

همه در کنارهم ازاین سفره بهرمند

شویم...09104513233صوفی


[ بازدید : 11 ] [ امتیاز : 3 ] [ امتیاز شما : ]

دستگاه ارزان قیمت تولید ذغال فشرده قالبی چینی

يکشنبه 18 فروردين 1398
15:55
زغال مرکزی

سلام


دوستان عزیز بدلیل اینکه جدیدا خیلی ازدوستان درموردراه اندازی کارگاه تولید ذغال فشرده یاهان چینی سوال میکنند.واجب دانستم که توضیحاتی دراین زمینه به عزیزان بدهم..


یک::اول اینکه این زغال معروف به زغال بامبومیباشدکه م.اداولیه ان مغزچوب بامبواست که این نوع چوب فقط و فقط بومی چین میباشدپس درنتیجه درایران مواداولیه وجودندارد.خاک ذغال خاک اره پوست گردوبه هیچ عنوان کیفیت خوبی نخواهدداشت


دودم:: مصرف این زغذل ففقط قلیان میباشدان هم بیشترسفره خانه هابدلیل ارزان بودنش ازان استفاده میکنند.پس کسانیکه مصرف وافوری دارندلهیچ وجه این ذغال قابل استفاده برایشان نیست.کبابی هاهم اگرتوجه داشته باشیدهیچ کدام بدلیل وجودچسب دراین ذغال طالب این ذغال نیستند،واماتناژتولیداین ذغالهاد.ستان هریک دستگاه تولید ذغال فشرده قادربه تولید ماهانه پنجاه تن ذغال می‌باشد،درنتیجه تولیدبالاومصرف کم باعث اشباع شدن بازارخواهدشدوبااین حجم مشتری ایکه درحال ورودبه این شغل هستمدصدرصددرشش ماه اینده همه به خاک سیاه خواهندنشست...


سوم::دوستان تمام کسانیکه درزمینه فروش دستگاه های ذغال فشرده فعالیت دارندمطمعنافرمول اصلی راندارنددرنتیجه کسانیکه ازحول حلیم داخل دیگ میافتندواقدام براه اندازی کارگاه تولید ذغال فشرده میکنندتازه اول بدبخیتشان است زیراتابخواهدفرمول ترکیب اصل راپیداکنندتمام سرمایشان دودخواهدشدزیرابااین هزینه های فعلی مملکت جایی برای ضرروجودندارد.پس درنتیجه دوستان عزیزخواهشمندم درخریدکاملادقت کنیدزیرا اگرخدایی ناکرده اگرشکست بخوریدبهیچ وجه بااین شرایط فعلی اقتصادضعیف کشورقادربجبران نخواهیدشد


دلیل این نوشته کمک به کسانی است که چشم بسته وبدون تجربه وتحقیق تصمیم به راه اندازی کارگاه تولید ذغال فشرده گرفته اندپس مواظب سرمایه خودباشید


زغال فقط زغال ملی که لیمونام دارد... یاعلی مدد


تلفن مشاوره۰۹۱۰۴۵۱۳۲۳۳


[ بازدید : 0 ] [ امتیاز : 0 ] [ امتیاز شما : ]

فرق زغال لیمو قلیانی بازغال فشرده چینی

شنبه 17 فروردين 1398
1:38
زغال مرکزی

سلام...

دوستان پیرو مطلب قبل خیلی ازدوستان

درخواست توضیح درموردراه اندازی کارگاه تولید ذغال لیمو قلیانی مجلسی و کبابی داشتند،ازاینروبنده چندمورداز

مواردمهم راخدمت همه دوستان عزیز

عرض میکنم.انشالامفیدوکارامدباشد،،،

یک::هزینه ای که برای راه اندازی کارگاه

میکنیدنسبت به تولید ذغال فشرده یک سوم است وسودهی دوبرای ذغال فشرده

دوم::نیروی کاربرای راه اندازی سه عدد

کوره فقط وفقط یک نفرلازم است چون

تمام کوره هابصورت تمام اتوماتیک طراحی شده است..

سوم:فروش این نوع زغال سه برابرذغال

فشرده است به تاییدخودشماکه شمااگر

ازهر سوپرمارکت استعلام بگیرید متوجه

عرض بنده خواهید شد...

چهارم::که این موردازهمه مواردمهم تر

است درصدالودگیه تولید ذغال فشرده

چون ازخاکه زغال تولید میشودسه برابر

زغال لیمواست چراکه دستگاه تولید ذغال

چوب تمام دودوالایندگی های مضرراکامل

سوزانده وتسویه میکند،عزیزان اگرکمی درموردمضرات بدون بازگشت قطران زغال روی بدن انسان تحقیق کنیدپی به

عمق فاجعه خواهیدبرد...

دوستان این چندموردگوشه ای ازتفاوت

های بین زغال ملی وزغال وارداتی بودکه

انشالامفیدواقع شده باشد..

شرکت زغال مرکزی (09104513233)


[ بازدید : 0 ] [ امتیاز : 0 ] [ امتیاز شما : ]

خرید و فروش انواع زغال قلیانی مجلسی وافوری فشرده و کبابی

چهارشنبه 14 فروردين 1398
2:22
زغال مرکزی

سلام

عزیزانی که دنبال نمایندگی فروش برای شهرشان هستندمیتواننددرساعات اداری باهمکاران ماتماس گرفته و ازشرایاز اخذ نمایندگی اطلاعات کسب کنند.09104513233


[ بازدید : 0 ] [ امتیاز : 0 ] [ امتیاز شما : ]

فرق بین زغال لیمو بازغالهای دیگر

پنجشنبه 10 آبان 1397
20:19
زغال مرکزی

سلام

دوستان عزیز برای تشخیص قطعی این مسئله حتمابایدتجربه کافی دراین زمینه داشته باشید زیرااخیرااینقدراین مسعله تقلب درفروش زغال لیموزیادشده که میشه گفت حدود۷۰درصدتولیدکنندگان وبنک داران اقدام بخ این کارمیکنند،ازاینرودوستانی که واقعامیخوان دراین موردتجربه کسب کنندبنده درخدمتم.09104513233


[ بازدید : 0 ] [ امتیاز : 4 ] [ امتیاز شما : ]

تولید ذغال لیمو قلیانی مجلسی وافوری بدون خاموشی

يکشنبه 17 تير 1397
19:08
زغال مرکزی

سلام

دوستان عزیزی که توکارتولیدزغال قلیانی وکبابی هستندوصدرصدبامشکل خاموشی زغال دستوپنجه نرم میکنندبایداین مژدروبهشون دادکه شرکت ذغال مرکزی روش جدیدی برای تولید ذغال قلیانی مجلسی وافوری ابداع نموده است که بهیچ وجه ازحاموشی جرقه وگازخبری نیست وزغال تولیدی شان بنحوه احسن ازکوره خارج میشود.ازاین رودوستانی که تمایل به یادگیری این روش دارندمیتوانندبامن درتماس باشند...


[ بازدید : 0 ] [ امتیاز : 4 ] [ امتیاز شما : ]

دستگاه کوره زغال لیمو وافوری قلیانی وکبابی

دوشنبه 14 خرداد 1397
2:58
زغال مرکزی

سلام

دوستان عزیز شرکت ذغال مرکزی اولین تولید کننده کوره گرد(دوار)درکل کشوراست،لذاازدوستانی که تصمیم به خرید کوره وراه اندازی کارگاه تولید ذغال قلیانی لیمو کبابی مجلسی وافوری گرفته اندمیتوانند،،بعداازدیدن کارگاه تولیدی ماوتحبیق کامل درمورداین شغل اقدام به تهیه کوره کنند.دوستان برای اینکه فرق وتفاوت کوره های گرد(دوار)راازکوره های مکعبی بدانندمیتوانندباما

تماس گرفته تا توضیحات کامل رادریافت کنند.

09104513233


[ بازدید : 0 ] [ امتیاز : 4 ] [ امتیاز شما : ]

انواع کوره صنعتی مخصوص تولیدذغال قلیانی لیمو کبابی فشرده چینی

جمعه 11 اسفند 1396
1:11
زغال مرکزی

سلام

دوستان دراین پست قصد داریم چندموردازمعایب کوره های مکعبی تولیدزغال رابرایتان روشن کنیم

یک...کوره مکعبی برای ساخت بایدازجوش زبادی استفاده کنیم که این امرخودش عیب بزرگی خواهدبودچراکه جوش دربرابرحرارت بسیارعاجراست ولی درکوره های گرد بیشترخودورق راخم داده وباعملیات نوردانرافرم میدهیم و درنتیجه ازجوش بسیارگم دوستان ی استفاده خواهد شد.

دوم... انتقال حرارت کوره مکعبی نسبت به کوره گردخیلی کمتراست یک نشان ساده دوستان اگریه نگاهی به اشپزخانه خودتان کنیدمتوجه خواهیدشدتمام ظروفی که برای پخت وپراستفاده میکنیدهمه گردمیباشندمثل قابلمه..ماهیتابه..لیوان...قوری..کتری..وغیره این گردبودن برای زیبایی نیست ازقدیم به این وطلب رسیده بودندکه اجسام گردانتقال حرارت بهتری نسبت به اجسام گوشه داردارند

دوستان متاسفانه برای توضیح مواردبیشترمیتوانیدبامادرتماس باشید09104513233


[ بازدید : 0 ] [ امتیاز : 3 ] [ امتیاز شما : ]

خرید چوب کبابی وقلیانی

چهارشنبه 2 اسفند 1396
0:55
زغال مرکزی

زغال مرکزی 09104513233:

باسلام...

فروش انواع چوب لیمو..مرکبات.. بلوط.. سیب.. اوکالیپتوس.. زیتون. انجیر.وتمام چوبهایی که مخصوص تولید زغال کبابی است،،،،،

دوستان فروش چوب بصورت سایزشده هم امکان پذیر است و درصورت نیاز شما فروش بصورت چک معتبر... دوستان عزیز برای دریافت قیمت روزچوبهاوثبت

سفارش خود لطفابااین شماره تماس بگیرید 09104513233زغال مرکزی((صوفی))


[ بازدید : 0 ] [ امتیاز : 4 ] [ امتیاز شما : ]

رفع مشکل شکستن ذغال قلیانی درکوره صنعتی

چهارشنبه 25 بهمن 1396
2:57
زغال مرکزی

سلام

دوستانی که در رابطه با تولیدذغال لیموقلیانی وکبابی باکوره صنعتی دچاره مشکل هستند می‌توانند حظوراتشریف اورده وازتجربیات مااستفاده کنند 09104513233


[ بازدید : 0 ] [ امتیاز : 3 ] [ امتیاز شما : ]
دوستان میتوانند برای خریدانواع کوره صنعتی و القایی تولید زغال لیمو وکبابی باتکنولوژی جدیدتحت انحصار شرکت زغال مرکزی باماتماس بگیرید ۰۹۱۰۴۵۱۳۲۳۳زغال مرکزی
تمامی حقوق این وب سایت متعلق به اموزش ساخت کوره صنعتی تولید زغال کبابی قلیانی مجلسی لیمو بدون دود وبو است. | قدرت گرفته از Blogroz.ir| طراح قالب Blogroz.ir
× بستن تبلیغات